Pronájem chaty v Beskydech - Kontakty

Ubytování na chatě v Beskydech - Kontakty

Rezervace chaty na Valašsku i Vaše požadavky a dotazy k pronájmu

Majitel

Majitel: Miroslav Růčka - rád jezdí na kole a hraje si se dřevem

IČO: 18958176

Telefon: 602 844 346

E-mail: dovolena-beskydy@seznam.cz

Lokalita: Zašová 612, 756 51 (GPS souřadnice: 49°29'5.949"N, 18°2'43.565"E)

Weby: www.dovolena-beskydy.cz nebo www.valachshop.cz

Zeptejte se na pronájem chaty v Beskydech

Vyplňte prosím všechny údaje, jinak zprávu nebudete moci odeslat.

Vaše jméno:

Váš email:

Váš telefon:

Počet osob (např. 6):

Termín (např. 10. 8. 2015 - 17. 8. 2015):


Zpráva:INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Miroslav Růčka, Zašová 612, 756 51 - Zašová, Tel: 602 844 346, E-mail: dovolena-beskydy@seznam.cz, IČO: 18958176, dále jen „správce“ tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) informuje subjekt osobních údajů, že zpracovává dále uvedeným způsobem jeho osobní údaje získané od subjektu osobních údajů.
Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:
• realizace smluvního vztahu se subjektem údajů
• vedení evidence zákazníků / klientů
• vzájemné komunikaci zákazníků / klientů
na právním základě nezbytného zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR) a nezbytného zpracování pro účely oprávněných zájmů správce spočívajících v ochraně jeho majetku v případě porušení smluvních povinností subjektu údajů (čl. 6. odst. 1, písm. f) GDPR) a to v rozsahu údajů poskytnutých k uvedeným účelům subjektem údajů: jméno, příjmení, místo bydliště, telefonní číslo, e-mail, pokud byly tyto údaje v uvedeném rozsahu poskytnuty. Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů a do uplynutí promlčecí doby vzájemných nároků z takového vztahu vzniklých.
Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné třetí osobě (příjemci). Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem správce pro vznik smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů, přičemž pro plnění daného vztahu je nezbytné poskytnout osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), e-mail (dále jen „nezbytné údaje“). Poskytnutí nezbytných údajů je podmínkou pro plnění smlouvy.

www.valachshop.cz | Bytové doplňky | Partneři levného ubytování v Beskydech | Levné ubytování - katalog | Chata, chalupa Beskydy | © NapsatWeb 2013 | Mapa stránek TOPlist